I en ny rapport fra Vitenskapskomiteen konkluderes det med at gravide og ammende ikke får i seg tilstrekkelig med maritim omega-3 og D-vitamin via kosten. De anbefales derfor å sørge for å oppnå anbefalt daglig inntak via tilskudd.

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert nytte og risiko ved å spise fisk. Rapporten er en oppdatering av vurderingen som komiteen publiserte i 2006. VKM konkluderer med at det er godt dokumentert at fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom. Fisk bidrar også positivt til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn.

For gravide og ammende er det særlig to ting som er viktig å få med seg. Det konkluderes med at norsk oppdrettsfisk er trygt og spise for gravide, men at oppdrettslaks inneholder mindre marine omega-3 fettsyrer enn ved forrige vurdering i 2006.

Det vurderes videre at for gravide ved et normalt kosthold ikke får i seg tilstrekkelig med fisk i løpet av en uke. For å oppnå helsefordelene må man trolig spise mer fisk enn tilsvarende ett fiskemåltid i uken. Mange gravide spiser mindre enn dette. Fosteret og barnet som ammes kan gå glipp av fordelene som fisken gir for utvikling av nervesystemet dersom mor spiser lite fisk. Ekstra tilskudd av omgea-3 kan derfor være en enkel og trygg måte å sikre oppnåelse av anbefalt mengde.

– Gravide spiser for lite fisk. Det er anbefalt en ekstra mengde Omega 3-fettsyrer under graviditeten for å ta vare på fosteret, sier medlem av Hovedkomiteen i VKM, Janneche Utne Skåre til NRK.no

Kroppens behov for vitamin D, jod og selen blir ikke dekket gjennom fisk alene. Andre matvarer enn fisk er viktige kilder til jod og selen. Når det gjelder vitamin D, anbefaler helsemyndighetene alle nordmenn å ta tilskudd av vitamin D fra de er fire uker gamle.

Lifeline Care™ Gravid og Lifeline Care™ Ammende er gode alternativer for å sørge for daglig oppnåelse av både Omega-3 og D-vitamin. Omega-3 oljen benyttet i produktene er høykonsentrert og renset for alle skadelige miljøgifter og tungmetaller. I tillegg får du tilført alle de viktige mineraler og vitaminer du og ditt barn har behov for – tilpasset denne fasen i livet. Fra barnet er fire uker kan du trygt gi Lifeline Care Barn – som dekker både barnets daglige behov for Omega-3 og D-vitamin.

 

Kilde: Rapport fra Vitenskapskomiteen