Når vinteren nå banker på døren og dagene er korte, kommer vi igjen tilbake til viktigheten av å få tilstrekkelig med D-vitamin. D-vitamin har en viktig funksjon ved å sikre blant annet opptak av kalsium i tarmen.

Tilstrekkelig nivåer av D-vitamin er en forutsetning for at kroppen skal klare å nyttiggjøre seg av kalsium. Tilstrekkelige mengder er viktig helt fra barndommen for å redusere risiko for blant annet benskjørhet i eldre år.

Helsemyndighetene anbefaler alle som ikke spiser fet fisk minst to til tre ganger i uken til å ta ekstra tilskudd av Omega-3 og D-vitamin. For spebarn fra fire ukers alder anbefales det også inntak av ekstra D-vitamin. Gode kilder for D-vitamin via kosten er å spise mye spise fet fisk, fiskerogn og lever. Det er nyttig å merke seg at vi ikke får D-vitamin ved å spise frukt og grønnsaker.

Undersøkelser viser at vi som  bor i landene langt mot nord ofte har for lave verdier av D-vitamin. Dette kan blant annet skyldes at D-vitamin dannes ved eksponering for sol – og at vi her i nord halve året har mye mørketid.

 Nyere forskning utført ved Universitetet i Tromsø mener det er en sammenheng med for lave nivåer av D-vitamin og økt risiko for depresjoner. I studien fant de ut at om man har et lavt D-vitaminnivå i blodet, så er det 41 prosent større risiko for å være deprimert, forteller stipendiaten som utarbeidet undersøkelsen.

Ut fra de undersøkelser som er gjort så langt skal D-vitamintilskudd ikke brukes som behandling mot depresjoner. Men siden de som er deprimerte sannsynligvis har lave nivåer i blodet, kan det være lurt å ta tilskudd for at forebygge andre sykdommer, spesielt i årstider der man er lite ute i sollys. Vi mennesker får D-vitamin gjennom soling og i fisk. Da skulle man tro at nivåene ble dårligere desto lengre nord man kommer, men det stemmer ikke. Tvert i mot – desto lengre nord man kommer jo bedre er nivåene av D-vitamin hos befolkningen.

Daglig tilførseLifeline Care Barnl av Omega-3 kan derfor være bra, uansett kjønn og alder

Tar du daglig Lifeline Care Gravid, Lifeline Care Ammende eller gir Lifeline Care Barn til ditt bar fra fire ukers alder, sørger du for å få anbefalt døgndose av Omega-3 og D-vitamin. Lifeline Care bruker en spesielt ren og høykonsentrert Omgea-3 olje, renset fri for tungmetaller og miljøgifter. Du får høye nivåer av de sunne essensielle fettsyrene med den reneste oljen på markedet.

(Kilder: forskning.no, Kjærgaard, Joakimsen & Jorde).