Helt ærlig, hvor mye frukt og grønt spiser du egentlig?

Det er Folkehelseinstituttets mor- og barnundersøkelsen som avdekker at under 10 % spiser nok frukt og grønt under svangerskapet. Funnene omtales som overraskende da gravide sees på som en endringsvillig gruppe. Likevel sammenfaller de godt med tallene Lifeline Care fikk da de utførte en egen undersøkelse. Helsemyndighetenes råd er enkle: fem og dagen, og det tilsvarer ca 500 gram. Minst halvparten bør være grønnsaker.

På spørsmålet «helt ærlig, hvor mye frukt og grønt spiser du hver dag» svarte 52 % at de spiser mellom en og to enheter i Lifeline Care sin egen undersøkelse. 40 % svarer at de spiser 3-4 enheter. 6 % svarer 5-6 og kun 2 % sier de spiser mer enn 6 om dagen!

Frukt og grønt er bra for både mor og barn. Her er det stort forbedringspotensialet!

Du finner mange gode oppskrifter på www.frukt.no