I overgangen fra svangerskap til ammeperiode øker behovet for næringsstoffer. Dette behovet dekker Lifeline Care Ammende.

Næringsstoffer er viktige i alle livets faser, og i enkelte perioder har man behov for mer enn normalt. Som kvinne gjelder dette under svangerskapet og i ammeperioden, og da bør man være oppmerksom på mengde folat, D-vitamin, jod, kalsium og omega 3- fettsyrer. Som ammende krever kroppen mer energi og har et større behov for betydelige vitaminer og mineraler, enn når man er gravid.
Helsemyndighetene har gjennom veilederen «Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet» gitt klare anbefalinger om inntak av næringsstoffer avhengig av livssituasjon. Lifeline Care Ammende reflekterer myndighetenes anbefalinger – og mengden næringsstoffer i produktet er tilpasset dette.

Overgangen

Kroppen krever altså mer under ammeperioden enn i svangerskapet, og man bør fortsette med å få i seg det du trenger gjennom et ernæringsbalansert kosthold. Likevel er det i overgangen fra svangerskap til ammeperioden, at mange kan glemme seg selv.

Helsemyndighetene har gjennom veilederen «Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet» gitt klare anbefalinger om inntak av næringsstoffer avhengig av livssituasjon. Lifeline Care Ammende reflekterer myndighetenes anbefalinger – og mengden næringsstoffer i produktet er tilpasset dette.

Hva er forskjellen på Lifeline Care Gravid og Ammende?

Dersom man ser på hva Lifeline Cares produkter inneholder, er det redusert mengde av innhold noen steder og andre forhøyet. I Lifeline Care Ammende er mengden av samtlige vitaminer og mineraler høyere, eller lik, som i Gravid. Det er fordi produktet er skreddersydd for det økte behovet som oppstår i ammeperioden – som et resultat av restitusjon og påkjenningen kroppen har gått gjennom etter svangerskap og fødsel. Dette handler også om energien som kreves til melkeproduksjon.

Lifeline Care Ammende har et fokus på mors daglige tilførsel for å bidra til raskere restitusjon og redusere faren for plager relatert til mangler, og produktet sørger for at både mor og barn får i seg det de trenger som et supplement til kostholdet.