Norske fagmyndigheter har undersøkt inntaket av jod blant gravide og ammende. Undersøkelsene viser det som blir omtalt som ’urovekkende lave jord-verdier hos befolkningen’, herunder gravide og ammende.

Manglende jod-inntak kan gi mor og barn kortvarige og mer permanente helsemessige nedsettelser. Daglig tilførsel via tilskudd bidrar til å sikre anbefalt daglig inntak.

Jod er sentralt i utviklingen av nervesystemet og hjernen hos fosteret og hos små barn. Kilder til jod er tradisjonelt via kost, som melk og meieriprodukter, samt ulik sjømat. Anbefalt daglig inntak for gravid og ammende er fra 175-200 milligram, hvor for lite kan virke negativt for helsen. Når fagfolkene nå uttaler bekymring for jod-inntaktet blant gravide og ammende, er dette med basis i undersøkelser av mer enn seksti tusen deltakere via Den norske mor- og barn-undersøkelsen.  For spedbarn og småbarn følger jodinntaket mors status, da tilførsel av jod skjer via morsmelken og innholdet her følger mors inntak og øvrige jodstatus.

’Alvorlig mangel på jod under svangerskapet kan i følge undersøkelser føre ulike plager hos mor og i varierende grad fysisk og psykiske utviklingshemming hos fosteret. Svært alvorlig mangel på jod kan medføre nedsatt fysisk vekst og redusert mental utvikling, gjerne i kombinasjon med døvhet. Det som har overrasket forskerne, er at man i senere tid også har sett til dels alvorlige negative effekter hos spedbarnet selv ved mild til moderat mangel på jod.

Skjoldbruskkjertelen lagrer jod og man er enige om at å ha et normal jod-nivå før graviditet legger til rette for et mest optimalt svangerskap. Tilskudd av jod før og i løpet av svangerskapet vil således påvirke jod-statusen positivt. Lifeline Care Gravid og Lifeline Care Ammende inneholder henholdsvis 175 mcg og 200 mcg jod som tilsvarer 100% av den anbefalte daglige dosen i følge norske helsemyndigheters anbefalinger.

knapp_gratis1

Bestill Lifeline Care og få tilsendt
en gratis vareprøve

Lifeline Care-produktene er utviklet av norske leger og farmasøyter med basis i anerkjent forskning og følger de norske og nordiske anbefalinger for gravide. Benytt sjansen og få tilsendt en prøve på et av kosttilskuddene fra Lifeline Care.