Lifeline Care Gravid og Lifeline Care Ammende er kombinerte Omega-3, multivitamin og mineraltilskudd som sikrer oppnåelse av anbefalte døgndoser. Nå oppgraderer vi slik at produktene blir enda mer komplette, enklere og enda bedre tilpasset denne viktige fasen i livet.

Hovedendringene ligger i at begge produkter nå inneholder 400 μg folsyre, og dekker fullt ut anbefalingene fra helsemyndighetene for gravide og ammende. Produktene rendyrker sin funksjon ved at du Lifeline Care Gravid skal tas fra planlagt graviditet og helt frem til fødselen. Lifeline Care Ammende er satt sammen for å bidra til å dekke både barnets og mors økte behov fra fødselen og minst ut ammeperioden.

I Lifeline Care Ammende økes folsyreinnholdet fra 200 μg til 400 μg pr. døgndose for å fullt ut tilfredsstille anbefalingen fra Helsedirektoratet på totalt inntak av 400 μg for denne gruppen. Tidligere sikret produktet kun at kvinnen oppnådde fullt anbefalt daglig inntak av folat dersom hun i tillegg fikk minst 200 μg folat gjennom kosten.

For folat tilfredsstiller Lifeline Care Gravid nå fullt ut myndighetenes anbefalinger, som sier at kvinner i fertil alder som planlegger graviditet eller som kan regne med å bli gravide anbefales et tilskudd på 400 μg folat i tillegg til et variert kosthold ut svangerskapets første tre måneder. For resten av svangerskapet anbefales et totalt daglig inntak på 400 μg folat.

Folat får man via kosten ved å spise matvarer som spinat, brokkoli, grønne blad-grønnsaker, appelsin, melk, og kornprodukter. Folat er nødvendig for syntese av DNA og dermed celledeling. Dette inkluderer dannelsen av røde blodceller og syntese av proteiner, for å nevne noe. Under ammeperioden frarådes det å ta andre tilskudd som inneholder folsyre over lengre tid på grunn av fare for skjult B12-mangel. Det er ikke farlig å innta mer enn det daglige behovet av folat.

Siden Lifeline Care Gravid nå er rettet mot hele graviditetsperioden sikres den gravide kvinnen vitamin E, B1, B2, B3, B6, B12, C, sink, kopper og jod i doseringer som tilsvarer hele det anbefalte daglige inntak for denne perioden. Mengdeanbefalingene fremkommer i de offisielle kostholdsrådene sist oppdatert i mars 2014 ; ’Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet’, 2014.

Svangerskapet og ammeperioden er krevende for kvinnen. Kroppens lagre tappes, og det er ekstra viktig å sørge for daglig inntak iht. anbefalingene for å ivareta både mors og barnets behov. For mange kan det under graviditeten og ammeperioden være vanskelig å få et kosthold som er variert nok og dermed tilstrekkelig inntak hver dag. Dette kan komme av f.eks. kvalme eller andre plager.  For disse kan daglig tilskudd være bra for å sørge for oppnåelse av anbefalte mengder.

Les mer om endringene i vår spørsmål og svar-seksjon.