I perioden etter fødselen og i ammeperioden er det viktig å opprettholde gode vaner fra svangerskapet og sørge for et variert og sunt kosthold. De fleste av de rådene som gjaldt under svangerskapet bør videreføres i perioden etter fødselen, men å tenke litt mer på seg selv er enda viktigere.

Får ikke kroppen tilført tilstrekkelig næring i denne viktige fasen vil dette i første omgang gå utover mor, deretter risikere å påvirke barnet negativt. Kroppen har den fantastiske evnen at den prioriterer barnet fremfor mors behov. Etter fødselen og i særdeleshet i ammeperioden, har du behov for å øke ditt daglige inntak for å tilføre tilstrekkelig mengde av de næringsstoffene som skilles ut i morsmelken.

Mors behov for energi, vitaminer og mineraler øker i perioden etter fødselen. Kroppen skal gjennomgå store forandringer igjen – og manglende tilførsel vil gi en lengre restitusjonstid og manglende energi. Lifeline Care Ammende består av både vitaminer, mineraler og Omega-3. Disse er satt sammen i en kombinasjon som sørger for at det anbefalte daglig behovet dekkes – både for mor og barn. Der produktet for gravide har et hovedfokus på barnet i magen, er fokuset til Lifeline Care Ammende i hovedsak rettet mot mor.

Etter fødselen og i særdeleshet i ammeperioden, har du behov for å øke ditt daglige inntak for å tilføre tilstrekkelig mengde av de næringsstoffene som skilles ut i morsmelken. Mors kropp har vært usatt for store påkjenner i svangerskapet og under fødselen – og trenger både til og næring for å restituere seg og gjøre seg klar for perioden som kommer. Reduseres inntaket i denne perioden risikerer man at hele restitusjonsprosessen forlenges og i ytterste konsekvens kan man få flere plager knyttet til underskudd på sentrale næringsstoffer. Ved å ta et tilskudd som Lifeline Care Ammende daglig, sørger du på en enkel og trygg måte å få i deg alle de sentrale næringsstoffene. I de doser som dekker både mors og barnets behov.

Innholdet følger de anbefalinger som fremkommer i helsemyndighetenes anbefalinger for ammende kvinner.

Å ta et tilskudd som Lifeline Care Ammende i denne perioden av livet er en enkel og trygg måte å sikre deg og ditt barn. Ferdige dagsdoser gjør det enkelt å følge med, samtidig som du får en optimal kombinasjon av alle vitaminer, mineraler og de viktige fettsyrene fra Omega-3.

Kilder: Helsenorge.no, Matprotalen.no Ammehjelpen, Helsedirektoratet