Man hører stadig at omega-3 er viktig å få i seg og godt for kroppen. Det er fort å tenke at all omega-3 er like bra, men det er kvalitetsforskjeller.

Særlig under og etter graviditet er det viktig å få i seg næringsstoffer og omega-3 av god kvalitet. Gode omega-3-produkter kommer med høy konsentrasjon av fettsyrene DHA og EPA, samt fravær av tungmetaller og miljøgifter. 

Gode kilder til omega-3

Det er nødvendig å få tilført omega-3-fettsyrer gjennom kosten da kroppen ikke produserer disse selv. Omega-3-fettsyrene DHA og EPA har en rekke gunstige dokumenterte helsefordeler og bidrar til hjertets og hjernens normale funksjon. Du kan få i deg god Omega-3 ved å spise fet fisk som sild, makrell, sardiner, ørret og skalldyr.

Om man spiser fet fisk minst 2-3 ganger i uken dekker man helsemyndighetenes anbefalinger for inntak av fisk. Dersom fisk sjeldent havner på middagstallerken bør man sørge for å få i seg disse fettsyrene i en annen form. Da kan tilskudd være løsningen – men da bør man også sikre seg for at disse er fri for miljøgifter og tungmetaller.

Hva betyr fri for miljøgifter og tungmetaller?  

Miljøgifter er kjemikalier som er giftige og lite nedbrytbare og kan via mat og drikkevann hope seg opp i fisk, dyr og mennesker. Tungmetaller er kjent som blant annet kvikksølv, bly og arsen, hvor store mengder av dette kan være skadelig. I matvarehandel er det fastsatt grenseverdier som sier hvilket nivå som er tillatt av miljøgifter.  

Dyr som er på toppen av næringskjeden er mest utsatte. Desto høyere opp i næringskjeden fisken er, jo større sannsynlighet er det for at fisken har høyere konsentrasjoner miljøgifter i seg. 

Dyr som er på toppen av næringskjeden er mest utsatte. Vi kan finne miljøgifter i enda høyere konsentrasjoner i dyr på toppen av næringskjede enn i dyr som er lavere i næringskjeden. Det finnes ulike teknikker for å raffinere og fjerne miljøgifter.

Nasjonale krav og farmasøytfagelige standarder

Lifeline Care følger nordiske myndigheters strenge krav og farmasøytfaglige standarder på kvalitet og sikkerhetskontroll ved produktet og produksjonsprosessen. Foruten dette har vi utviklet strenge rutiner for interne kontroller i alle ledd av produksjonsprosessen, som sikrer at produktet vårt anses som lavt og rent.